Artikel Bin Baz

Islamic Centre Bin Baz

AMALAN KETIKA TERJADI GEMPA

Admin IT | Senin, 06 Agustus 2018 - 08:05:25 WIB | dibaca: 931 pembacaOleh: 🧣 Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As Sidawi, حفظه Ψ§Ω„Ω„Ω‡

Ketika gempa bumi menyapa, bila tsunami menghampiri manusia, ketika para korban berjatuhan meninggal dunia, ketika bangunan hancur berkeping-keping menjadi tanah, ketika para wanita menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim tanpa orang tua, pada saat itu semua hendaknya kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah Ψ³Ψ¨Ψ­Ψ§Ω†Ω‡ و ΨͺΨΉΨ§Ω„Ω‰, mengingat akhirat, segera bertaubat, bersemangat ibadah, dan tidak tertipu dengan dunia yang fana.

🎯 Berikut ini beberapa amalan yang hendaknya dilakukan ketika gempa dan tsunami terjadi:

1⃣ Taubat kepada Allah Ψ³Ψ¨Ψ­Ψ§Ω†Ω‡ و ΨͺΨΉΨ§Ω„Ω‰

Sesungguhnya peristiwa ini akan membuahkan bertambahnya iman seorang mukmin, memperkuat hubungannya dengan Allah Ψ³Ψ¨Ψ­Ψ§Ω†Ω‡ و ΨͺΨΉΨ§Ω„Ω‰ Dia sadar bahwa musibah-musibah ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dosa-dosa anak manusia berupa kesyirikan, kebid’ahan, dan kemaksiatan. Tidaklah terjadi suatu malapetaka melainkan karena dosa, dan malapetaka itu tidak akan dicabut oleh Allah Ψ³Ψ¨Ψ­Ψ§Ω†Ω‡ و ΨͺΨΉΨ§Ω„Ω‰ kecuali dengan taubat.

πŸ”– Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah berkata, “Kadang-kadang Allah Ψ³Ψ¨Ψ­Ψ§Ω†Ω‡ و ΨͺΨΉΨ§Ω„Ω‰ mengizinkan bumi bernapas sehingga mengakibatkan gempa dan tsunami yang dahsyat, sehingga hal itu menjadikan ketakutan kepada Allah Ψ³Ψ¨Ψ­Ψ§Ω†Ω‡ و ΨͺΨΉΨ§Ω„Ω‰ kesedihan, taubat dan berserah diri kepada Allah Ψ³Ψ¨Ψ­Ψ§Ω†Ω‡ و ΨͺΨΉΨ§Ω„Ω‰.”

2⃣ Banyak berdzikir, do’a, dan istighfar kepada Allah Ψ³Ψ¨Ψ­Ψ§Ω†Ω‡ و ΨͺΨΉΨ§Ω„Ω‰

πŸ”– Imam Syafi’i mengatakan, “Obat yang paling mujarab untuk mengobati bencana adalah memperbanyak tasbih”. Imam as-Suyuthi berkomentar, “Hal itu karena dzikir dapat mengangkat bencana dan adzab,” sebagaimana firman Allah Ψ³Ψ¨Ψ­Ψ§Ω†Ω‡ و ΨͺΨΉΨ§Ω„Ω‰:

ΩΩŽΩ„ΩŽΩˆΩ’Ω„ΩŽΨ’ Ψ£ΩŽΩ†Ω‘ΩŽΩ‡ΩΫ₯ ΩƒΩŽΨ§Ω†ΩŽ Ω…ΩΩ†ΩŽ Ω±Ω„Ω’Ω…ΩΨ³ΩŽΨ¨Ω‘ΩΨ­ΩΩŠΩ†ΩŽ ο΄ΏΩ‘Ω€Ω£ο΄Ύ Ω„ΩŽΩ„ΩŽΨ¨ΩΨ«ΩŽ فِى Ψ¨ΩŽΨ·Ω’Ω†ΩΩ‡ΩΫ¦Ω“ Ψ₯ΩΩ„ΩŽΩ‰Ω° ΩŠΩŽΩˆΩ’Ω…Ω ΩŠΩΨ¨Ω’ΨΉΩŽΨ«ΩΩˆΩ†ΩŽ ο΄ΏΩ‘Ω€Ω€ο΄Ύ

“Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Ψ³Ψ¨Ψ­Ψ§Ω†Ω‡ و ΨͺΨΉΨ§Ω„Ω‰ niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.” [QS Ash-Shaaffaat, 37:143–144]

πŸ“• Renungkanlah juga bersama saya firman Allah Ψ³Ψ¨Ψ­Ψ§Ω†Ω‡ و ΨͺΨΉΨ§Ω„Ω‰:

ΩˆΩŽΩ…ΩŽΨ§ ΩƒΩŽΨ§Ω†ΩŽ Ω±Ω„Ω„Ω‘ΩŽΩ‡Ω Ω„ΩΩŠΩΨΉΩŽΨ°Ω‘ΩΨ¨ΩŽΩ‡ΩΩ…Ω’ ΩˆΩŽΨ£ΩŽΩ†Ψͺَ ΩΩΩŠΩ‡ΩΩ…Ω’ ۚ ΩˆΩŽΩ…ΩŽΨ§ ΩƒΩŽΨ§Ω†ΩŽ Ω±Ω„Ω„Ω‘ΩŽΩ‡Ω Ω…ΩΨΉΩŽΨ°Ω‘ΩΨ¨ΩŽΩ‡ΩΩ…Ω’ ΩˆΩŽΩ‡ΩΩ…Ω’ ΩŠΩŽΨ³Ω’ΨͺΩŽΨΊΩ’ΩΩΨ±ΩΩˆΩ†ΩŽ ο΄ΏΩ£Ω£ο΄Ύ

Dan Allah Ψ³Ψ¨Ψ­Ψ§Ω†Ω‡ و ΨͺΨΉΨ§Ω„Ω‰ sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah Ψ³Ψ¨Ψ­Ψ§Ω†Ω‡ و ΨͺΨΉΨ§Ω„Ω‰ akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun.” [QS Al-Anfaal, 8:33]

πŸ“• Ayat mulia ini menunjukkan bahwa ada dua hal yang dapat melindungi manusia dari adzab.
❢ adanya Nabi Muhammad Ψ΅Ω„Ω‰ Ψ§Ω„Ω„Ω‡ ΨΉΩ„ΩŠΩ‡ ΩˆΨ³Ω„Ω… di tengah-tengah manusia dan ini bersifat sementara.
❷ istighfar dan meninggalkan segala dosa dan ini bersifat seterusnya sekalipun Nabi Ψ΅Ω„Ω‰ Ψ§Ω„Ω„Ω‡ ΨΉΩ„ΩŠΩ‡ ΩˆΨ³Ω„Ω… telah meninggal dunia.

3⃣ Membantu para korban bencana

πŸŽͺ Saudaraku, bila kita sekarang dalam kenikmatan dan kesenangan, kita bisa makan, minum, dan memiliki rumah, maka ingatlah saudara-saudaramu yang terkena bencana. Saat ini mereka sedang kesusahan dan kesulitan. Maka ulurkanlah tanganmu untuk membantu mereka semampu mungkin. Rasulullah Ψ΅Ω„Ω‰ Ψ§Ω„Ω„Ω‡ ΨΉΩ„ΩŠΩ‡ ΩˆΨ³Ω„Ω… bersabda:

‎۞ Ω…ΩŽΩ†Ω’ Ω†ΩŽΩΩ‘ΩŽΨ³ΩŽ ΨΉΩŽΩ†Ω’ مُ؀ْمِنٍ ΩƒΩΨ±Ω’Ψ¨ΩŽΨ©Ω‹ مِنْ ΩƒΩΨ±ΩŽΨ¨Ω Ψ§Ω„Ψ―Ω‘ΩΩ†Ω’ΩŠΩŽΨ§ Ω†ΩŽΩΩ‘ΩŽΨ³ΩŽ Ψ§Ω„Ω„Ω‘ΩŽΩ‡Ω ΨΉΩŽΩ†Ω’Ω‡Ω ΩƒΩΨ±Ω’Ψ¨ΩŽΨ©Ω‹ مِنْ ΩƒΩΨ±ΩŽΨ¨Ω ΩŠΩŽΩˆΩ’Ω…Ω Ψ§Ω„Ω’Ω‚ΩΩŠΩŽΨ§Ω…ΩŽΨ©Ω ۞

“Barang siapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah Ψ³Ψ¨Ψ­Ψ§Ω†Ω‡ و ΨͺΨΉΨ§Ω„Ω‰ akan menghilangkan kesusahan darinya besok di hari kiamat. [HR Muslim no.2699. Ijma’ Ulama mengatakan: Hadith Shahih]

πŸŽͺ Terlebih lagi orang kaya, pengusaha, pemerintah, dan bangsawan, hendaknya mereka mengeluarkan hartanya untuk membantu para korban. Dahulu, tatkala terjadi gempa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menulis surat kepada para gubernurnya untuk bersedekah dan memerintah rakyat untuk bersedekah.

Dan hendaknya para relawan saling membantu dan saling melengkapi antar sesama sehingga terwujudlah apa yang menjadi tujuan mereka, jangan sampai ada terjadi pertengkaran atau perasaan bahwa dia adalah orang yang paling pantas dibanding lainnya.

4⃣ Menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa termasuk faktor terjadinya gempa adalah dosa umat manusia maka hendaknya hal itu dihilangkan, salah satu caranya dengan menegakkan dakwah, saling menasihati, dan amar ma’ruf nahi munkar sehingga mengecilah kemungkaran. Adapun bila kita acuh tak acuh dan mendiamkan kemungkaran maka tak ayal lagi bencana tersebut akan kembali menimpa kita.

Ω„ΩΨΉΩΩ†ΩŽ Ω±Ω„Ω‘ΩŽΨ°ΩΩŠΩ†ΩŽ ΩƒΩŽΩΩŽΨ±ΩΩˆΨ§ΫŸ مِنے Ψ¨ΩŽΩ†ΩΩ‰Ω“ Ψ₯ΩΨ³Ω’Ψ±ΩŽ‌Ω°Ω“Ψ‘ΩΩŠΩ„ΩŽ ΨΉΩŽΩ„ΩŽΩ‰Ω° Ω„ΩΨ³ΩŽΨ§Ω†Ω دَاوُΫ₯دَ ΩˆΩŽΨΉΩΩŠΨ³ΩŽΩ‰ ٱبْنِ Ω…ΩŽΨ±Ω’ΩŠΩŽΩ…ΩŽ ۚ ذَ‌Ω°Ω„ΩΩƒΩŽ Ψ¨ΩΩ…ΩŽΨ§ عَءَوا۟ ΩˆΩ‘ΩŽΩƒΩŽΨ§Ω†ΩΩˆΨ§ΫŸ ΩŠΩŽΨΉΩ’ΨͺΩŽΨ―ΩΩˆΩ†ΩŽ ο΄ΏΩ§Ω¨ο΄Ύ ΩƒΩŽΨ§Ω†ΩΩˆΨ§ΫŸ Ω„ΩŽΨ§ يَΨͺΩŽΩ†ΩŽΨ§Ω‡ΩŽΩˆΩ’Ω†ΩŽ ΨΉΩŽΩ† Ω…Ω‘ΩΩ†ΩƒΩŽΨ±ΩΫ’ ΩΩŽΨΉΩŽΩ„ΩΩˆΩ‡Ω ۚ Ω„ΩŽΨ¨ΩΨ¦Ω’Ψ³ΩŽ Ω…ΩŽΨ§ ΩƒΩŽΨ§Ω†ΩΩˆΨ§ΫŸ ΩŠΩŽΩΩ’ΨΉΩŽΩ„ΩΩˆΩ†ΩŽ ο΄ΏΩ§Ω©ο΄Ύ

“Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.” [QS Al-Maaida, 5:78–79]


πŸ“• https://muslim.or.id/29075-amalan-amalan-ketika-terjadi-gempa.html

/---
β™» silahkan disebarluaskan, BaarakAllahu Feekum.

πŸ‚ Semoga Allah Ψ³Ψ¨Ψ­Ψ§Ω†Ω‡ و ΨͺΨΉΨ§Ω„Ω‰ memudahkan kita untuk istiqomah menebar manfaat, menuntut ilmu syar'i, mengambil pelajaran, meraih ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Aamiin.Berita Terkait